Wyszukaj treść

Lhoist Poland

www.lhoist.com
Lhoist Poland

O firmie

Nasze korzenie sięgają dziewiętnastego wieku, kiedy to w 1889 r. Hippolyte Dumont otworzył fabrykę w Belgii.

W ciągu stu lat firma rozszerzyła działalność na całym świecie: najpierw we Francji w 1926 r. dzięki zięciowi założyciela, Léonowi Lhoistowi. Dalszy rozwój firmy obejmował przejęcie zakładów produkcji wapna, wapienia i dolomitu w Belgii i Francji. W ciągu ostatnich 35 lat firmą zarządza czwarte pokolenie udziałowców, pod kierownictwem Barona Berghmansa, obecnego prezesa zarządu.

W latach osiemdziesiątych Grupa przekroczyła Atlantyk i rozpoczęła działalność w Stanach Zjednoczonych. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły znaczące możliwości ekspansji w kierunku Europy Zachodniej i Wschodniej, w Niemczech i Skandynawii. W nowym milenium poszerzyliśmy nasze horyzonty, rozpoczynając działalność w Europie Południowej i Brazylii, a następnie w Azji.

Dziś jesteśmy światowym czołowym producentem wapna, dolomitu i minerałów. Stale rozwijamy nasz biznes, przejmując zakłady i wkraczając na nowe rynki. Skupiając się na bieżących i przyszłych potrzebach klientów, inwestujemy w nowe zakłady i poszerzamy naszą ofertę o innowacyjne produkty i rozwiązania.

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci produkcja Grupy zwiększyła się dziesięciokrotnie, a nasze obroty —czterdziestokrotnie. Firma Lhoist ma 100 zakładów w ponad 25 krajach i zatrudnia 6400 pracowników ponad 40 narodowości.

W Europie Centralnej Lhoist Central Europe opiera swą działalność na podmiotach operacyjnych: Lhoist Bukowa sp. z o.o.; Zakłady Wapiennicze Lhoist  S.A., Vápenka Čertovy schody a.s., DOLKAM a.s.

Jesteśmy partnerem dla klientów w sektorach: ochrony środowiska, rolnictwa, przemysłu hutniczego, papierniczego, chemicznego, budownictwa lądowego, inżynierii drogowej oraz wielu innych.

Ponad 700 pracowników w 5 zakładach produkcyjnych na terenie Polski, oraz 3 zakładach produkcyjnych na Słowacji i w Czechach każdego dnia wspiera klientów w realizacji ich celów biznesowych.

Dzięki unikatowej jakości złóż i ściśle kontrolowanym procesom technologicznym, dostarczamy naszym klientom zoptymalizowane produkty wraz z powiązanymi usługami w zakresie logistyki, doradztwa i ekspertyz technologicznych.

Oferta

Wapno hydratyzowane - Sprzedawane jest w systemie dystrybucji poprzez składy i markety budowlane i jest niezbędnym składnikiem zapraw murarskich i tynkarskich. Dzięki swoim unikalnym właściwościom wapno hydratyzowane powoduje, iż zaprawy budowlane w trakcie eksploatacji budynków charakteryzują się odpowiednią więźliwością i elastycznością, niezbędnymi podczas występowania różnego rodzaju statycznych i dynamicznych naprężeń występujących w konstrukcjach murowych. Dodatkowo zaprawy budowlane zawierające wapno wpływają korzystnie na zdrowy mikroklimat pomieszczeń. Wapno hydratyzowane, jest również stosowane w produkcji suchych zapraw budowlanych.

Wapno budowlane hydratyzowane Natura

Uniwersalne wapno do zastosowania w zaprawach murarskich i tynkarskich. Niezbędny składnik umożliwiający uzyskać zaprawie wymaganą urabialność, retencję wody, czas użytkowania. Nadaje murom naturalną odporność na korozję biologiczną.

Zastosowanie: zaprawy tynkarskie i murarskie, farby wapienne

Wapno hydratyzowane budowlane Białe 2 kg

Uniwersalny produkt dla Twojego domu i ogrodu: do białkowania ścian, do murowania i tynkowania, do bielenia drzewek, regulacja pH wody w studniach, do odkwaszania gleby, do ochrony przed szkodnikami roślin.

Wapno budowlane hydratyzowane Białe

Wapno Białe wytwarzane na bazie wyselekcjonowanego kamienia wapiennego dzięki starannemu procesowi wypału i hydratacji ma wysoki stopień białości Rd oraz podwyższoną zawartość CaO znacznie przekraczającą wymagania określone normą PN-EN 459-1.

Zastosowanie: zaprawy tynkarskie i murarskie, farby wapienne

Wapno budowlane hydratyzowane Superbiałe

Wapno charakteryzujące się wysokim współczynnikiem powierzchni właściwej cząstek BET oraz stopniem białości Rd. Dlatego zaprawy tynkarskie z wapnem Superbiałym charakteryzują się dużą wydajnością, elastycznością oraz wysoką przyczepnością do podłoża.

Zastosowanie: zaprawy tynkarskie i murarskie, farby wapienne

Wapno budowlane hydratyzowane Classic

Uniwersalne wapno do zastosowania w zaprawach murarskich i tynkarskich. Niezbędny składnik umożliwiający uzyskać zaprawie wymaganą urabialność, retencję wody, czas użytkowania. Nadaje murom naturalną odporność na korozję biologiczną.

Zastosowanie: zaprawy tynkarskie i murarskie, farby wapienne

Wapno budowlane hydratyzowane Classic Extra

To charakteryzujące się wysokim stopniem rozdrobnienia wapno hydratyzowane dedykowane pod tynki. Mikrocząstki o wysokiej powierzchni właściwej BET dłużej utrzymują wilgoć w zaprawie dzięki czemu ryzyko pęknięć jest wyraźnie zredukowane. Zaprawa znakomicie trzyma się podłoża, nie odpada ze ścian i umożliwia szybszą i bardziej komfortową pracę. Bez trudu możesz stosować zaprawę z wapnem CLASSIC EXTRA na betonach, cegle silikatowej czy cegle czerwonej. Wysoka wydajność „z worka” zapewni Ci znaczne oszczędności finansowe.

Wapno budowlane hydratyzowane Classic Extrabiałe

Dzięki unikatowej jakości kamienia i najnowszej technologii produkcji, wapno hydratyzowane Classic Extrabiałe cechuje się wyjątkową białością i wydajnością. Zaprawy z wapnem Classic Extrabiałe charakteryzuje jasna barwa oraz niski koszt wytworzenia.

Zastosowanie: zaprawy tynkarskie i murarskie, farby wapienne

W naszej ofercie posiadamy również:

Wapno palone - Wapno palone jest produktem, otrzymywanym poprzez równomierne wypalenie kamienia wapiennego o odpowiedniej jakości w temperaturze 900°C - 1200°C.

Wapno dolomitowe - To wapno palone kawałkowe, które jest produktem otrzymywanym w wyniku wypalania dolomitu w piecach wapienniczych. Głównym jego składnikiem jest tlenek wapniowy (CaO) i tlenek magnezowy (MgO).

Wapno nawozowe - Przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego. Lhoist oferuje nawozy niezawierające magnezu z przerobu skał wapiennych w formie tlenkowej i węglanowej, oraz tlenkowe nawozy wapniowo-magnezowe.

Kruszywa i kamienie - Kruszywa wapienne otrzymywane są z kamienia wapiennego w procesie kruszenia i sortowania na odpowiednie klasy ziarnowe. Sam kamień wapienny otrzymywany jest poprzez selektywną eksploatację rozpoznanych, charakteryzujących się wysoką jakością złóż.

Kamień mielony - Jest produktem powstałym z kamienia wapiennego poprzez jego zmielenie, osuszenie i odpowiednią separację. W zależności od wielkości oczek zastosowanych sit otrzymujemy produkt grubo lub drobnoziarnisty.

Partnerzy
©2001-2024 Sieć Budowlana Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. · Polityka prywatności RODO