Wyszukaj treść

O firmie

Na krajowym rynku materiałów hydroizolacyjnych firma IZOBUD istnieje od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Od początku istnienia produkuje asfaltowe materiały do izolacji o właściwościach zgodnych z obowiązującymi standardami. Specjalnością firmy IZOBUD są papy.

Oferowane produkty w każdym czasie są odpowiedzią na zapotrzebowanie aktualnych technologii budowlanych. Zdolność do nadążania za aktualnymi trendami firma IZOBUD zachowuje inwestując głównie w kwalifikowany personel oraz infrastrukturę badawczo - technologiczną. Taka strategia pozwala  na zachowanie odpowiedniej dynamiki rozwoju, co szczególnie uwidoczniło się w minionych pięciu latach, w których poszerzyliśmy naszą ofertę o kilka produktów z grupy tak zwanych pap modyfikowanych. Produkcja, a w konsekwencji wprowadzenie tych produktów na rynek, poprzedzone zostały pracami badawczymi wykonanymi we własnym zakresie a procesy produkcyjne zoptymalizowane zostały przy wykorzystaniu własnych zasobów firmy. Można wobec tego powiedzieć, że oczekiwaniom rynku firma IZOBUD jest w stanie sprostać nie tylko dzisiaj ale i w przyszłości.

Oferta jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Firma IZOBUD jest w stanie zaopatrzyć w materiały hydroizolacyjne duże inwestycje budowlane i składy budowlane, jak i spełnić oczekiwania przeciętnego odbiorcy indywidualnego. W obrębie jednego kręgu odbiorców, czy będzie to klient detaliczny czy duży inwestor lub dystrybutor, IZOBUD proponuje kilka możliwych wariantów wyrobów, które jednak zawsze będą posiadały wspólny mianownik - korzystny stosunek jakości do ceny.

Tradycja jest pojęciem szczególnie cenionym w firmie IZOBUD, dowodem tego jest pamięć o klientach preferujących dobrze poznane, stosowane od lat wyroby i technologie ich montażu. Dlatego w ofercie, oprócz wyrobów zaawansowanych technologicznie, nadal dostępne są dobrze znane papy z grupy tak zwanych pap tradycyjnych oraz, z gamy produktów handlowych, materiały do ich montażu.

Zgodność produktów IZOBUD jest oceniana według prawa polskiego i unijnego, dlatego wszystkie produkty posiadają kompletną dokumentację pozwalającą na ich wprowadzanie do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie.

Partnerzy
©2001-2024 Sieć Budowlana Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. · Polityka prywatności RODO