Najwyższej jakości styropiany Termo Organiki

Najwyższej jakości styropiany Termo Organiki

Rynek budowlany | czwartek, 10-03-2022

GUNB po raz 18 potwierdza jakość produktów lidera rynku

Jakość styropianów Termo Organiki została potwierdzona kolejną, pozytywną kontrolą Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Na polskim rynku budowlanym to wyjątkowy przykład solidnego i uczciwego producenta styropianu, który dostarcza na rynek materiały izolacyjne o najwyższych parametrach. Ostatnia, już 18 kontrola płyt styropianowych Termo Organika, tak jak wcześniejsze, potwierdziła wzorowe spełnienie wszystkich kluczowych parametrów styropianów takich jak: współczynnik  przewodzenia ciepła λ (lambda) , opór cieplny, wytrzymałość na ściskanie, rozrywanie i zginanie.

Wysoka jakość materiałów budowlanych to kluczowy element każdej budowy czy remontu. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wraz z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego (WINB) mimo trwającej pandemii COVID-19 kontynuują kontrolę jakości wyrobów budowlanych, zlecając badania deklarowanych parametrów technicznych różnych produktów budowlanych. Wyniki tych badań niestety wciąż często są niezadawalające, co można łatwo zweryfikować na stronie GUNB. Część zbadanych materiałów budowlanych, w tym styropianów posiada parametry niezgodne z wartościami, które producent obiecał w deklaracjach zgodności oraz na opakowaniu czy karcie produktu.

Termo Organika na tym tle wypada znakomicie i jest wyjątkiem nie tylko wśród producentów styropianu. Największy producent styropianu i Kompletnego Systemu Ociepleń Termonium od początku programu kontroli GUNB uzyskuje zawsze wyniki potwierdzające spełnienie przez producenta zadeklarowanych parametrów.

- Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie już 18 wyniku kontroli GUNB naszego styropianu. Tradycyjnie nasze materiały izolacyjne posiadały zadeklarowane przez nas wysokie parametry. Wyniki badań państwowego urzędu to kolejny dowód na to, że warto inwestować i dbać o wysoką jakość swoich produktów. W Termo Organice jakość to fundament, to nasz znak firmowy. W każdej fabryce funkcjonują specjalne laboratoria badawczo – kontrolne, które sprawdzają jakość i parametry wszystkich produkowanych partii styropianów - mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organika.

Musimy pamiętać, że materiały budowlane o obniżonych parametrach nie gwarantują odpowiedniej jakości robót budowlanych. W przypadku termomodernizacji narażają inwestora na konkretne straty liczone w tysiącach złotych. Styropiany o gorszych niż deklarowane parametrach nie zapewnią założeń projektowych, czyli tak pożądanej oszczędności energii na ogrzewaniu, komfortu cieplnego i zdrowego mikroklimatu wnętrz domu. Eksperci radzą, by przed zakupem produktów budowlanych, a styropianów w szczególności, dokonać weryfikacji produktów oraz solidności producentów na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/probki

Więcej informacji na stronie: www.termoorganika.pl