Wyceny


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem kompletnych rozwiązań systemowych w budownictwie gwarantowanych i atestowanych przez producentów albo oryginalnych pojedynczych produktów zachęcamy do wysłania zapytania przy pomocy poniższego formularza. Zapytanie zostanie przekazane do specjalisty, który zajmuje się obsługą klientów w rejonie lokalizacji Państwa inwestycji, możemy dokonać wyceny i doradztwa w oparciu o naszą wiedzę jak i naszych dostawców.

Wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką.
W przypadku załączenia pliku, upewnij się, że nie przekracza limitu 10 MB.Klauzula informacyjna i wyrażone zgody:
Sieć Budowlana.pl sp. z o. o. zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych w sposób pełni zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Sieć Budowlana.pl sp. z o. o. oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest Sieć Budowlana.pl sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie (30-363), przy ul. Rzemieślniczej 1. Dane osobowe przekazuję dobrowolnie, w sposób świadomy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych, prawie odwołania zgody na udostępnienie na każdym etapie gromadzenia danych poprzez kontakt mailowy z Siecią Budowlaną.pl sp. z o. o. oraz o możliwości ich poprawiania.


Zakres zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje:
Dane osobowe podane w formularzu zostaną wykorzystane tylko doraźnie i jednorazowo, wyłącznie celem udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, po czym usunięte.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Sieć Budowlana na Facebooku Sieć Budowlana na Twitterze Kanał Sieci Budowlanej na YouTube
Sieć Budowlana.pl Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków | NIP PL 6793006347

tel.: +48 12 262 92 84, fax.: +48 12 262 92 84
Konto: mBank S.A. oddział Korporacyjny Kraków | PL 83 1140 1081 0000 4266 4600 1001
KRS 0000329195 | Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy w Krakowie
©2010-2021 SiecBudowlana.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności | RODO