poniedziałek, 11 marzec 2019 19:42

Izobit Q PV

Izobit Q PV

Membrana asfaltowa modyfikowana kopolimerem SBS IZOBIT Q PV 2.

Typ, numer partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art.11(4) Elastyczne wyroby podkładowe pod pokrycia Dachowe 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia Dachowe budynków 4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11(5): Izobud Sp. z o.o. Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica 5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w DWB, w Załączniku V: System 3 6. Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 wykonało oznaczenie typu wyrobu (w celu określenia wodoszczelności) oraz wydało klasyfikację w zakresie reakcji na ogień 7. 

Media

Sieć Budowlana.pl Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków | NIP PL 6793006347

tel.: +48 12 262 92 84, fax.: +48 12 262 92 84
Konto: mBank S.A. oddział Korporacyjny Kraków | PL 83 1140 1081 0000 4266 4600 1001
KRS 0000329195 | Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy w Krakowie
©2010-2019 siecbudowlana.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności | RODO