Wyszukaj treść
Izobit Q PV

Produkty | poniedziałek, 11-03-2019

Izobit Q PV

Membrana asfaltowa modyfikowana kopolimerem SBS IZOBIT Q PV 2.

Typ, numer partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami art.11(4) Elastyczne wyroby podkładowe pod pokrycia Dachowe 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia Dachowe budynków 4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11(5): Izobud Sp. z o.o. Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica 5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w DWB, w Załączniku V: System 3 6. Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 wykonało oznaczenie typu wyrobu (w celu określenia wodoszczelności) oraz wydało klasyfikację w zakresie reakcji na ogień 7. 

Film
©2001-2024 Sieć Budowlana Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. · Polityka prywatności RODO