Synthos S.A.

Strona synthosgroup.com


O firmie

Firma Synthos S.A. została założona 1 września 1945 r. pod nazwą Fabryka Paliw Syntetycznych w Dworach. Po 1945 r. nazwa przedsiębiorstwa zmieniała się wielokrotnie. Najdłużej działała jako Zakłady Chemiczne Oświęcim.

1 grudnia 1994 r. firma, jako przedsiębiorstwo państwowe, przekształcona została w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. W dniu 12 września 1995 roku 60% akcji wniesiono do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 kwietnia 1997 r. przyjęta została nazwa: Firma Chemiczna Dwory S.A.

W lipcu 2007 r. spółka nabyła 100 proc. akcji czeskiej firmy Kaucuk a.s. W listopadzie 2007 r., po finalizacji procesu akwizycji, nastąpiła kolejna zmiana nazwy, na obecną - Synthos S.A.

Dynamiczny rozwój spółki w ostatnich latach uczynił z niej przedsiębiorstwo konkurencyjne, bezpieczne i przyjazne środowisku, dostarczające na rynek nowoczesne produkty wysokiej jakości. Synthos S.A. dba o zaspokojenie potrzeb odbiorców w zakresie surowców, półproduktów i produktów chemicznych. W swych działaniach spółka koncentruje się na jakości i sprawnej obsłudze, innowacyjności produktów, atrakcyjności cen i bezpieczeństwie ekologicznym technologii i produktów, a także bezpieczeństwie pracy. Sprzyja temu wdrożony, potwierdzony certyfikatami Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy.

Od 20 grudnia 2004 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sieć Budowlana.pl Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków | NIP PL 6793006347

tel.: +48 12 262 92 84, fax.: +48 12 262 92 84
Konto: mBank S.A. oddział Korporacyjny Kraków | PL 83 1140 1081 0000 4266 4600 1001
KRS 0000329195 | Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy w Krakowie
©2010-2017 siecbudowlana.pl Wszelkie prawa zastrzeżone