Kronospan Grupa Polska

Strona www.kronospan.pl


O firmie

Ponad 100 letnia tradycja firmy i wiele pionierskich osiągnięć w dziedzinie technologii i know-how były motorami sukcesu przedsiębiorstwa, które jest dzisiaj obecne na najważniejszych rynkach całego świata i zatrudnia bezpośrednio kilkanaście tysięcy osób.

W Polsce Kronospan obecny jest od 1989 roku - zmiany gospodarcze, „okrągły stół” w 1990 roku - to właśnie te czynniki spowodowały, iż dla zagranicznego biznesu w naszym kraju zapaliło się zielone światło.

Kronospan Grupa Polska, w skład której obecnie wchodzi 10 zakładów, jest polskim liderem branży wyrobów drewnopochodnych.

Początki historii Kronospan w Polsce to zawiązanie spółki joint venture ze szczecineckim Zakładem Płyt Wiórowych (ZPW).

Na przestrzeni 15 lat swojej działalności, Kronospan zainwestował w budowę nowych lub modernizację istniejących przedsiębiorstw ponad miliard dolarów, co, wg PAIIZ, plasuje firmę na 13 miejscu wśród największych inwestorów zagranicznych w Polsce.

Podstawowa działalność Grupy skierowana jest zarówno do odbiorcy przemysłowego (B2B) jak i klientów indywidualnych (B2C).

Strategicznym zadaniem Kronospan w Polsce jest wszechstronne partnerstwo dla branży meblarskiej - spółki Grupy wytwarzają głównie materiały do produkcji mebli. Dzisiaj marka Kronospan znana jest przede wszystkim z wysokiej jakości płyt mdf, hdf i wiórowych. Wysokie nakłady inwestycyjne w nowe technologie, uważne śledzenie rynkowych trendów oraz długoletnie doświadczenie we współpracy z największymi przedstawicielami sektora meblarskiego spowodowały, iż Kronospan Grupa Polska stała się jednym z najbardziej wiarygodnych dostawców półproduktów dla branży nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami - spółki eksportują swoje wyroby na praktycznie wszystkie rynki świata.
Misja

Trudno sobie wyobrazić światową branżę wyrobów drewnopochodnych bez jednego z jej największych reprezentantów - firmy Kronospan.

Ponad 100 letnia tradycja firmy i wiele pionierskich osiągnięć w dziedzinie technologii i know-how były motorami sukcesu przedsiębiorstwa, które jest dzisiaj obecne w 17 krajach na ca-łym świecie i zatrudnia bezpośrednio kilkanaście tysięcy osób.

W Polsce Kronospan obecny jest od 1989 roku. Zmiany gospodarcze, „okrągły stół” w 1990 roku - to właśnie te czynniki spowodowały, iż dla zagranicznego biznesu w naszym kraju zapaliło się zielone światło.

Kronospan Grupa Polska, w skład której obecnie wchodzi 10 zakładów jest polskim liderem branży wyrobów drewno-pochodnych.

Początki historii Kronospan w Polsce to zawiązanie spółki joint venture ze szczecineckim Zakładem Płyt Wiórowych (ZPW).

Na przestrzeni 15 lat swojej działalności, Kronospan zainwestował w budowę nowych lub modernizację istniejących przedsiębiorstw ponad miliard dolarów, co, wg PAIZ, plasuje firmę na 13 miejscu wśród największych inwestorów zagranicznych w Polsce (dane za rok 2004).

Podstawowa działalność Grupy skierowana jest zarówno do odbiorcy przemysłowego (B2B) jak i klientów indywidualnych (B2C).

Strategicznym zadaniem Kronospan w Polsce jest wszechstronne partnerstwo dla branży meblarskiej - spółki Grupy wytwarzają głównie materiały do produkcji mebli. Dzisiaj marka Kronospan znana jest przede wszystkim z wysokiej jakości płyt mdf, hdf i wiórowych. Wysokie nakłady inwestycyjne w nowe technologie, uważne śledzenie rynkowych trendów oraz długoletnie doświadczenie we współpracy z największymi przedsta-wicielami sektora meblarskiego spowodowały, iż staliśmy się jednym z najbardziej wiarygodnych dostawców półproduktów dla branży nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami - spółki eksportują swoje wyroby na praktycznie wszystkie rynki świata.

Istotną częścią oferty Kronospan w Polsce, adresowaną do indywidualnego klienta, są materiały wykończeniowe. Ta grupa produktów, jako wciąż przyszłościowa, traktowana jest przez firmę ze szczególną uwagą.

Dzięki współpracy z pozostałymi zakładami Kronospan na świecie (33) oraz nowoczesnemu know-how, Grupa może zaproponować konsumentom najwyższą jakość, światowe wzornictwo oraz kompletne systemy aranżacji wnętrz oparte o technikę samodzielnego montażu w systemie Do-It-Yourself.

Produkowane przez Grupę panele podłogowe i ścienne, wspierane są również działaniami marketingowymi koordynowanymi na skalę międzynarodową. Marka Krono Original, wprowadzona przez Kronospan, odgrywa kluczową rolę na wszystkich ważnych rynkach europejskich.

Niezależnie od rodzaju produkcji, model biznesu, preferowany przez Kronospan, polega głównie na dostarczaniu wiarygodnych, nowoczesnych oraz elastycznych rozwiązań, zgodnych z indywidualnymi potrzebami odbiorcy.

Strategia komercyjna naszych firm w Polsce nie jest ograniczona geograficznie - ciągła optymalizacja dostaw i kosztów surowców produkcyjnych oraz wdrożenie własnej strategii logistycznej pozwalają nam skutecznie konkurować na dowolnym światowym rynku i zapewniać naszym klientom najwyższej jakości serwis.

Dzięki własnej produkcji niektórych półproduktów, nasza strategia rozwoju praktycznie nie jest uzależniona od podmiotów zewnętrznych, co pozwala nam osiągać coraz lepsze rezultaty.

To co jest dobre dziś, jutro może okazać się co najwyżej wystarczające.

Chcemy aby nasze zakłady były postrzegane jako odpowiedzialne i bezpieczne w opinii pracowników oraz społeczeństwa, a także wiarygodne w oczach klientów i dostawców.

Kronospan stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jako pierwszy w Polsce rozpoczął produkcję płyt MDF, wprowadził panele ścienne, a obecnie produkuje płyty Kronoart - produkt, który śmiało kwalifikuje się do miana materiału drewnopochodnego XXI wieku. Spółka posiada również najnowocześniejszy na świecie ciąg do produkcji cienkich płyt HDF.

Spółka korzysta z licznych patentów i znaków towarowych Grupy na nowe technologie i systemy. Zakłady Kronospan aktywnie uczestniczą w wymianie know-how w zakresie technologii i wzornictwa, co przyspiesza i usprawnia wdrażanie innowacyjnych metod produkcji, przyczyniając się do szerokiego rozwoju całej branży meblarskiej i wykończeniowej.
Osiągnięcia

Od początku swojego istnienia w Polsce Kronospan z sukcesem zrestrukturyzował 5 zakładów produkcyjnych i wybudował kolejne 3.

Zakłady Grupy z powodzeniem wdrożyły nieobecny do tej pory w Polsce know-how produkcyjny, który pozwolił przekształcić upadające przedsiębiorstwa w liderów rynku.

Grupa inwestuje na bieżąco dziesiątki milionów euro w rozwój nowoczesnych technologii i parków maszynowych co pozwala firmie utrzymywać wysokie tempo rozwoju technologiczno - wzorniczego.

Warto zauważyć, że Kronospan jest jednym z głównych architektów sukcesu polskiego przemysłu meblarskiego - Kronospan w Szczecinku jako pierwszy w Polsce produkował płyty MDF, obecnie jeden z podstawowych półproduktów do wytwarzania mebli.

Spółka jest również pionierem na krajowym rynku materiałów wykończeniowych, jako pierwsza bowiem wprowadziła do oferty panele ścienne.

Kronospan może także pochwalić się implementacją najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w Polsce a także na świecie: np. ciąg do produkcji cienkiej płyty HDF (Szczecinek) lub linia technologiczna do produkcji papieru dekoracyjnego (Poznań).

Skuteczność strategii rozwoju Kronospan w Polsce mierzalna jest również kryteriami społecznymi - łącznie w zakładach Grupy w Polsce bezpośrednie zatrudnienie znajduje ponad 2500 osób, a pośrednio, na rzecz Kronospan pracuje kolejnych 15 000.

Na terenach objętych strukturalnym bezrobociem zakłady Kronospan stanowią prawdziwą wizytówkę umiejętnego zarządzania i odpowiedzialnej polityki socjalnej.

Liczne nagrody i certyfikaty zdobyte przez zakłady Grupy są potwierdzeniem wysokich wymagań i celów jakie postawiliśmy przed sobą.

Zrestrukturyzowane zakłady produkcyjne:

    Zakład Płyt Wiórowych - Szczecinek
    Fabryka Papieru Malta - Poznań
    Zakłady Tworzyw Sztucznych Erg S.A. - Pustków
    Głuchołaskie Zakłady Papiernicze - Rudawa
    Zakłady przetwórstwa drzewnego - Dobroszyce

Wybudowane zakłady:

    Kronospan Mielec
    Kronoflooring Mielec
    Kronoplus
    DSO Strzelce Opolskie

Wizja biznesu

Od chwili gdy Kronospan zainwestował pierwszą złotówkę na polskiej ziemi minęło 15 lat. W tym czasie zainwestowaliśmy ponad miliard dolarów na obszarach objętych wysokim, często strukturalnym bezrobociem, stając się jednym z głównych filarów ekonomicznych w regionie.

Zarządzanie dużymi zakładami produkcyjnymi zawsze jest sporym wyzwaniem, pociąga też za sobą odpowiedzialność za prowadzoną działalność.

Od początku naszej historii w Polsce notujemy regularny wzrost obrotów i zatrudnienia, co przekłada się bezpośrednio na ekonomiczny rozwój regionów, w których zlokalizowane są nasze przedsiębiorstwa.

Inwestujemy w rozwój: wprowadzamy nowe technologie, produkty, stale poszerzając nasz portfel produkcyjny.

Produkowane przez nas wyroby trafiają do czołowych firm meblarskich oraz do konsumentów w Polsce i Europie.

Wymagana od nas najwyższa jakość jest naszym celem na co dzień, a dzięki wewnętrznym procedurom i systemom szkoleń udaje nam się stale podnosić kwalifikacje naszej kadry pra-cowniczej.

Nasi dostawcy to starannie wyselekcjonowana grupa przedsiębiorstw, które zapewniają nam niezmiennie najwyższą jakość. Zakłady Kronospan to wiarygodny partner w biznesie - najskuteczniejszym kooperantom oferujemy długoterminową współpracę i szansę wspólnego rozwoju.

Nasze plany są długoterminowe i zakładają kontynuację wzrostu zarządzanych przez nas firm.

Każda inwestycja Kronospan oznacza nowe miejsca pracy oraz szereg dodatkowych etatów w kooperujących z nami firmach.

Każdy nowy zakład to szansa dla regionu na redukcję bezrobocia i polepszenie warunków bytowych oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności - w ten sposób wpływamy bezpośrednio na wzrost gospodarczy regionu i jego atrakcyjność dla kolejnych inwestorów.

Z racji charakteru naszej produkcji, najważniejszą rolę odgrywa dla nas lokalizacja inwestycji. Skupiamy się głównie na regionach gwarantujących stabilne zaopatrzenie w surowiec drzewny.

Rekrutujemy kadry zawsze spośród mieszkańców regionu, dbając o ich fachowe wyszkolenie i stabilne warunki pracy.

Jesteśmy jednym z głównych dostawców branży meblarskiej, ale z racji działania na bardzo wymagającym rynku nasza konkurencyjność jest dla nas sprawą kluczową.

Dążąc do zaoferowania naszym klientom jak najatrakcyjniejszych cen, nie zapominamy jednakże o odpowiedzialności za naszych pracowników i ich rodziny. Pamiętamy też o zasadach współżycia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i staramy się, by produkowane przez nas wyroby znane były wyłącznie z najwyższej, bezkompromisowej jakości.
Rola w społeczeństwie

Obecność Kronospan w Polsce to nie tylko rozwój gospodarczy, nowe technologie czy kolejne miejsca pracy - to również wielka odpowiedzialność za region i jego mieszkańców. Udało nam się efektywnie wdrożyć autorski program komunikacji społecznej obejmujący swoim działaniem wiele płaszczyzn społeczno-kulturalnych.

Kronospan Szczecinek jako duże przedsiębiorstwo, stara się aby jej sukces oznaczał lepsze jutro dla lokalnej społeczności.

Na wsparcie firmy mogą liczyć wszyscy potrzebujący, choć priorytet mają dzieci z najuboższych rodzin, niepełnosprawni i chorzy. Nasz zakład zajmuje ważną pozycję w życiu społeczności lokalnych. Wdrożonym przez nas programom społecznym nadaliśmy profil cykliczny. Wspieramy większość inicjatyw lokalnych zorientowanych na rozwój regionów i ich mieszkańców - służbę zdrowia i placówki oświaty. Finansujemy wydarzenia kulturalne, fundujemy pracownie komputerowe, stypendia i pomoce naukowe.

Dbamy również o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, w którym działa nasza firma finansując między innymi zakup ambulansu, wozu strażackiego oraz kardiomonitora.
Przyszłość

Celem Kronospan są przede wszystkim inwestycje w nowe wyroby, technologie, miejsca pracy i ochronę środowiska. Pragniemy utrzymać pozycję lidera gwarantującego produkt najwyższej jakości, perfekcyjny serwis oraz uwzględniającego indywidualne potrzeby klienta.

Sieć Budowlana.pl Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków | NIP PL 6793006347

tel.: +48 12 262 92 84, fax.: +48 12 262 92 84
Konto: mBank S.A. oddział Korporacyjny Kraków | PL 83 1140 1081 0000 4266 4600 1001
KRS 0000329195 | Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy w Krakowie
©2010-2017 siecbudowlana.pl Wszelkie prawa zastrzeżone