Katalog produktów

Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych

Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych

9 kwietnia 2011 roku w miejscowości Rochna, położonej w centralnej Polsce, odbyło się Spotkanie Założycielskie SGSRW.

Do Rochny przybyło 25 osób reprezentujących wszystkie regiony Polski. Burzliwe obrady trwały od godzin rannych do późnego wieczora. Na spotkaniu uchwalono Statut stowarzyszenia oraz wybrano zarząd i komisję rewizyjną.

Założyciele ujęci niezwykłym klimatem i urokiem miejsca, w którym odbyło się spotkanie, postanowili dodać do nazwy stowarzyszenia człon "Grupa Rochna". SGSRW "Grupa Rochna" jest jednym z niewielu stowarzyszeń branży glazurniczo- wykończeniowej, a z pewnością jedynym, które swą działalność statutową opierać będzie na aktywnych działaniach Oddziałów Regionalnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych "Grupa Rochna".